Tietosuojaseloste

Registripidaja

Pulse247 Oy Syväojankatu 3 A 87700 Kajaani Finland

Registri küsimuste eest vastutav isik ja / või kontaktisik

Pekka Juntunen Syväojankatu 3 A 87700 Kajaani +358 20 741 9171 (Call prices 8.35 cents/call + 16.69 cents/min)

Registri nimi

MyCashflow teema poe kliendi register

Isikuandmete kasutamine (registri eesmärk)

Registris olevat teavet kasutatakse vaid teie teavitamiseks uue toote turule tulemise puhul ja teiste küsimuste puhul, mis puudutavad MyCashflow teema poodi. Meie ei avalda teie andmeid kolmandate osapooltele.

Registri sisu teave

Salvestatakse informatsioon, mis on teie poolt edastatud registreerimise hetkel.

Regulaarsed teabeallikad

Informatsiooni kogutakse kliendi kohta peamiselt kliendi poolt teenuste kasutamisel ning kontakteerumisel klienditoega. Teenuse informatsiooni kogutakse kui klient kasutab teenuseid. Kliendiga seotud teavet võib omandada ja uuendada ka väliste teabeallikate kaudu, kui see on seadusega lubatud, mille eesmärgil klienti on teavitatud.

Teabe ja teabeedastuse regulaarne üleandmine väljaspool ELi ja Euroopa Majanduspiirkonda

Kliendi personaalset teavet/informatsiooni ei jagada ettevõttest Pulse247 Oy väljapoole. Teavet võib ametiasutustele üle anda, kui see on seadusega ette nähtud, samuti kuritegevuse vältimiseks ja uurimiseks. Isikuandmeid ei edastata väljaspool Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda.

Registri kaitse põhimõtted

Pulse247 Oy poolt hallatavat veebisaiti puudutav andmekaitse ning isikuandmete konfidentsiaalsus ja juurdepääs sellele on tagatud parimate kättesaadavate tehniliste ja haldusmeetmetega. Isiklikud andmed on kaitstud volitamata juurdepääsu ja ebaseadusliku või juhusliku andmetöötluse eest. Isikuandmeid töötlevad ainult Pulse247 Oy poolt eelnevalt nimetatud isikud.

Juurdepääsuõigus

Isikuandmete seaduse paragrahvi 26 kohaselt on registrisse kantud isikutel juurdepääs neile kõigile seotud teabele. Taotlused tuleb esitada kirjalikult, allkirjastada ja saata järgmisel aadressil:

Pulse247 Oy Syväojankatu 3 A 87700 Kajaani Finland

Ostukorv on tühi.